اخبار

 

نمایشگاه کارت و فناوری‌های پرداخت خاورمیانه 2017 

کنفرانس و نمایشگاه فناوری‌های مالی

 

 

Consulting
مشاوره

فعاليتهاي ارایه خدمات مشاوره شركت در دو گروه مشاوره فناوری اطلاعات و مشاوره مالی و با همكاري مشاوران و همكاران بين المللي شركت صورت مي گيرد.

ادامه →

Training
آموزش

دوره‌های آموزشی پات به صورت کارگاهی در داخل و خارج ایران با هدف توسعه آموزش‌های کاربردی ویژه مدیران و با همکاری موسسات و اساتید بین المللی برگزار می‌شود.

ادامه →

customers
مشتریان

شرکت پات در خلال سالهای گذشته با ده ها شرکت و موسسه تراز اول کشور همکاری نموده است.
 

ادامه →

 

فعاليتهاي ارایه خدمات مشاوره شركت در دو گروه مشاوره فناوری اطلاعات و مشاوره مالی و با همكاري مشاوران و همكاران بين المللي شركت صورت مي گيرد.مدیرعامل

فعاليتهاي ارایه خدمات مشاوره شركت در دو گروه مشاوره فناوری اطلاعات و مشاوره مالی و با همكاري مشاوران و همكاران بين المللي شركت صورت مي گيرد.....مدیرعامل

فعاليتهاي ارایه خدمات مشاوره شركت در دو گروه مشاوره فناوری اطلاعات و مشاوره مالی و با همكاري مشاوران و همكاران بين المللي شركت صورت مي گيرد.مدیرعامل

فعاليتهاي ارایه خدمات مشاوره شركت در دو گروه مشاوره فناوری اطلاعات و مشاوره مالی و با همكاري مشاوران و همكاران بين المللي شركت صورت مي گيرد.....مدیرعامل

 

  • برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت رویدادهای ورزشی به همراه بازدید از استادیوم سن سیرو
  • برگزاری کارگاه آموزشی strategic investment به همراه بازدید از تالار بورس میلان